top of page
180913-fp-3.jpg

Søg tilskud

Tilskudsmuligheder

 

Mange virksomheder ligger inde med gode idéer eller halvfærdige prototyper, men får dem ikke afprøvet eller færdigudviklet. Ofte på grund af ressourcemangel: Tid, penge eller kompetence. 

 

Alle organisationer, såvel små som store, oplever en ledelsesmæssig udfordring i at skabe balance mellem de ressourcer og den opmærksomhed, der allokeres til den daglige drift og til udvikling af virksomhedens fremtid. 

 

Men kender du mulighederne for at søge tilskud til nye projekter? Det er forståeligt, hvis du ikke gør, for det kan være noget af en jungle at finde rundt i – og finder du endelig noget, du kan søge, kræver det en hel del tid at få alt papirarbejdet gjort. Derfor er det en fordel at alliere sig med en, der har prøvet det før og kender både muligheder og forretningsgange.

 

Du er altid velkommen til at kontakte mig om din idé eller dit projekt, og så vil jeg gerne give min vurdering af, om det er noget, du kan søge tilskud til.

 

Der findes mange former for tilskud, hvis formål og an-søgningsperiode løbende ændres. Det er ikke muligt at give et samlet overblik over aktuelle tilskudsmuligheder her. 

 

Som ”appetizer” vil jeg nedenfor kort gennemgå udvalgte  tilskud til fremme af udvikling af nye produkter samt automatisering og digitalisering (1) Erhvervspartnerskabet for produktion (2) InnoBooster (3) SMV:Digital samt (4) Horizon2020 SME Instruments.

 

Bemærk, at betingelser m.v. for at søge disse tilskud kan være ændret. Du kan se opdaterede betingelser og ansøgningsfrist m.v. på de anførte links nedenfor. 

Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion

Der er tale om en tilskudsordning, hvor fokus er på at klæde små og mellemstore produktionsvirksomheder på til fremtidens teknologiske udvikling. Partnerskabet bidrager med ny viden og rådgivning til de deltagende virksomheder og ender ud i konkrete løsninger inden for avanceret produktionsteknologi.

Erhvervspartnerskabet har til formål at fremme automatisering og digitalisering af små og mellemstore produktionsvirksomheder i Danmark. Konkret giver Erhvervspartnerskabet tilskud til to forskellige rådgivningsforløb; et potentialeafklaringsforløb og et implementeringsforløb. I potentialeafklaringsforløbet kan virksomhederne få tilskud til at indkøbe rådgivning, der skal hjælpe til at afklare, hvordan virksomheden kan automatiseres/digitaliseres og ligeledes afdække de økonomiske og forretningsmæssige potentialer ved at gøre det. I implementeringsforløbet kan virksomhederne få tilskud til at indkøbe rådgivning i forbindelse med implementeringen af ny automatiserings- og digitaliseringsteknologi i produktionen eller andre steder i virksomheden. Der kan ydes tilskud til rådgivning i forbindelse med et implementeringsforløb, men ikke til investeringer i software, udstyr eller maskiner.

Virksomhederne kan søge et fast tilskud på 100.000 kr. til et potentialeafklarings-forløb medens tilskuddet til et implementeringsforløb udgør 150.000 kr. til et implementeringsforløb.

Du kan se opdaterede betingelser for tilskud fra Erhvervspartnerskabet her: http://www.erhvervspartnerskabet.dk/

 

InnoBooster

InnoBooster yder et tilskud til at udvikle et nyt produkt eller en ny service, eller markant forbedre en proces i virksomheden på en innovativ måde. 

 

InnoBooster støtter udviklingen af services og produkter, der er nye på markedet. Der skal være tale om et forretningsmæssigt potentiale, som virksomheden på sigt kommer til at tjene penge på. Der skal være klarhed omkring markedet, og efter-spørgslen skal være sandsynliggjort. 

 

For at dette kan lykkes kan der f.eks. være brug for at tilføre virksomheden ekspertviden gennem et samarbejde med en videninstitution og/eller et privat udviklingshus eller for at ansætte en ny medarbejder med særlig ekspertise. I sådanne tilfælde kan det, uanset om projektet er funderet i ny teknologi eller i kreative idéer, være relevant at søge om medfinansiering fra InnoBooster for på den måde at afløfte dele af virksomhedens risiko ved innovationsprojektet. 

 

Der kan i budgettet medtages medarbejdertimer til 750 kr. i timen, som inkluderer overhead, samt alle mindre projektudgifter. Der ydes desuden tilskud til offentlige og private videnleverandører. 

 

InnoBooster medfinansierer maksimalt 33,% af virksomhedens relevante udgifter til projektet og kan investere mellem 50.000 kr. og 5 mio. kr.

 

Du kan se opdaterede betingelser for tilskud fra InnoBooster her.

Jeg har søgt og fået tilsagn som f.eks.:

 

  • Få en større tømrervirksomhed i Jylland med i projekt Vidensforum sammen med Århus Universitet, PwC og Nykredit.

 

  • Få en virksomhed inden for fødevarebranchen med i et projekt i CAPNOVA, der hjælper start up virksomheder inden for fødevareindustrien med af etablere eksport til Hamborg, Berlin og Stockholm.

 

  • Tilskud på tDKK 150 til et projekt i Dantrafo A/S finansieret af VÆKSTmidt Accelerator, der bl.a. blev brugt til at understøtte en restrukturering af virksomheden. For yderligere oplysninger tryk her. Læs mere om Dantrafo og VÆKSTmidt Accelerator her og her

 

  • Tilskud på tDKK 100 til en virksomhed inden for anlægsbranchen til et projekt: Brug af "smartphones" til styring af entrepriser samt udvikling af brugernes IT-kompetencer. 

 

  • Videnkupon tDKK 100 til Kentto A/S til et projekt i samarbejde med Teknologisk Institut med henblik på at opnå en forbedret konkurrenceevne ved en produktionsoptimering og en forbedret planlægning og afvikling af arbejderne (LEAN).  

 

  • Tilskud til Kentto A/S på tDKK 150 til et projekt i Dansk Byggeri "Byggeri og anlæg – øget produktivitet og bedre bundlinje" er et projekt igangsat af 3F og Dansk Byggeri med støtte fra Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond. Læs om projektet på side 34-35 her.

 

  • Tilskud tDKK 100 til en tømrervirksomhed i Jylland, der er vokset kraftigt i flere år både ved organisk vækst og opkøb af andre tømrervirksomheder. Der er modtaget tilsagn om en Videnkupon til at kortlægge og gennemgå selskabets processer og organisering/projektstyring med henblik på at effektivisere disse områder og derved styrke virksomhedens produktivitet og vækstpotentiale.

SMV:Digital - Få hjælp til digital omstilling af din virksomhed og styrk dit online salg

 

SMV:Digital er et samlet program, hvor man kan få hjælp til digital omstilling af virksomheden og til at styrke online salg. Der er tale om tilskud på op til kr. 100.000 til indkøb af privat rådgivning, kompetenceforløb, sparring og netværk samt vejledning om regulering og konkurrencevilkår. Man skal selv medfinansiere projektet med 50%.

 

Digital omstilling:

Det er bl.a. muligt at ansøge om tilskud til indkøb af privat rådgivning i forbindelse med et potentialeafklarings – eller implementeringsprojekt som flg.:

  • Potentialeafklaringsforløbet har til formål at hjælpe virksomheden til identificere, hvor der er størst potentiale for at indføre ny teknologi, hvilke teknologier der er relevante at investere i, samt hvad business casen er ved at investere.

  • Implementeringsforløbet har til formål at hjælpe virksomheden til at høste gevinsterne ved ny teknologi, som virksomheden har investeret i inden for det seneste år eller indkøber i forbindelse med implementeringsprojektet.

 

E-handelscenter:

Der er desuden en række programmer, der er med til at styrke online salg.  Der er tale om hjælp til at styrke virksomhedens eksisterende og nyt online salg og få hjælp til at eksportere via online salg.

 

Se yderligere oplysninger her: http://www.smvdigital.dk

Horizon2020 SME Instruments

Der er også flere muligheder for at søge tilskud hos EU, som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Der er dog en god video her, som beskriver mulighederne for mindre og mellemstore virksomheder til at søge støtte hos EU til færdigudvikling af en innovation, til at skalere en idé, en ydelse eller en ny forretningsmodel. 

Tjek mulighederne her.

bottom of page