top of page
180913-fp-2.jpg

Globalt udsyn

Jeg har en alsidig international baggrund, så jeg kan begå mig på alle niveauer i en organisation på tværs af kulturelle forskelle. Kompetencen er erhvervet gennem arbejde med datterselskaber i internationale koncerner i mange år. Mine opgaver har fx bestået i at optimere processer og etablere ”shared servicecentre” ved distanceledelse og samarbejde mellem datterselskabers økonomiafdelinger på tværs af landegrænser og kulturer.

Jeg har haft ledelsesansvar for op til 45 medarbejdere i Europa, og jeg begår mig flydende på tysk og engelsk.  Min internationale erfaring med bestyrelsesarbejde tæller datterselskaber med 10-125 medarbejdere i flg. lande: DK, SE, PL, DE, NL, BE, ES, IT, AT, CN.

Eksempler på internationale opgaver:

 

  • Etablere datterselskab i Pakistan, der administrativt kunne håndtere lokale leverancer til tre ordrer på cementfabrikker

  • Analyseret mulighederne for en sammenlægning af to fabrikker med hver 150 medarbejdere i Polen

  • Rekruttere produktionschef i Sverige

  • Dagligt ansvar for et datterselskab i Sverige med 28 medarbejdere (produktionsvirksomhed)

  • Formand for Advisory Board for et datterselskab i Kina med 100 medarbejdere

  • Analysere muligheder for at etablere produktion i Østeuropa

  • Skabe overblik over økonomiske sammenhænge mellem 10 fabrikker i Europa, så alle beregner kostpriser efter samme principper

  • Udvikling af ordreindgangsrapportering, så der skabes et samlet overblik over den forkalkulerede indtjening på nye ordrer.

bottom of page