top of page

Kentto A/S

Kentto A/S blev stiftet i 2008, da indehaverne af tre lokale håndværksvirksomheder fandt ud af, at de kunne få god synergi ved at arbejde sammen som et værn mod krisen.

 

At det var en god idé, vidner omsætningsfremgangen fra årligt 5 mio. til 28 mio. kr. om. Som henholdsvis entreprenør- og betonfirma, vvs-firma og tømrerfirma var de ofte involveret i de samme byggeprojekter. Ved at gå sammen kunne de nøjes med én byggepladsetablering, planlægge forløbet bedre og tilbyde kunderne at tage ansvar for hele processen.

 

Firmanavnet afspejler, at der er én Kristian og to gange Thomas; Thomas Jespersen og Thomas Nielsen.

 

Kentto er udnævnt til gazellevirksomhed i 2012 af Børsen. Virksomheden står strategisk stærkt og forventer yderligere vækst i de kommende år.

 

Opgave:
Jeg er tiltrådt som bestyrelsesformand i Kentto i 2. kvartal 2013. Den store stigning i aktivitetsniveauet har medført, at der stilles anderledes og større krav til ledelsen af virksomheden. De tre ejerledere, der i stor udstrækning er involveret i driften, besluttede at rekruttere en bestyrelsesformand. Opgaven er at understøtte en yderligere udvikling i selskabet og især være sparringspartner til økonomi samt overordnede ledelsesforhold/HR.

 

Resultater:

  • Søgte og fik tilsagn om en Videnkupon. I samarbejde med Teknologisk Institut er der foretaget en grundig afdækning af ledelsens stærke og svage sider, og de potentialer der ligger i Kentto. Der er udarbejdet en fælles standard (drejebog) for gennemførelsen af projekter i Kentto, der skal være krumtappen i den fremtidige arbejdsgang. Se yderligere oplysninger om videnkupon her.

  • Søgte og fik tilsagn om deltagelse i et projekt i Dansk Byggeri ”Bedre Bundlinje 2.0”, der skal gøre håndværksvirksomheder mere effektive. Kentto skal være førende i projektafvikling, hvor sjak på byggepladser skal træffe flere beslutninger, og derved frigive ledelsesressourcer til yderligere vækst. Projektet er en overbygning til arbejdet jfr. afsnit om videnkupon.

  • Forhandlinger med banker om finansiering, idet der er modtaget tilsagn om øgede kreditter til at finansiere væksten

  • Deltage i månedlige ledergruppemøder

  • Assisterer ved udarbejdelse af månedsrapportering samt opfølgning på projektøkonomi.

  • Afholdelse af strategimøder hvor nye strategiske tiltag drøftes og besluttes

  • Deltager i møder med store leverandører

  • Omdanne selskabet fra et ApS til et A/S

  • Gennemgang af forsikringer samt overvejelser om risikostyring

  • Femern Fonden har udnævnt Kentto til at være rollemodel.

 

 

Kentto A/S driver entreprenørvirksomhed og udfører jord-, kloak-, beton-, belægnings- og tømrerarbejde.

 

Selskabet beskæftiger mellem 20 og 35 medarbejdere afhængig af aktivitetsniveau  

 

Kentto har i regnskabsåret 2011/12 realiseret en omsætning på mDKK 22,2 og et resultat efter skat på mDKK 0,8.

 

http://www.kentto.dk

 

 

bottom of page