top of page
180913-fp-5.jpg

Økonomistyring

Jeg er uddannet cand. merc. i revision og har arbejdet som økonomidirektør i internationale koncerner. Arbejdet har givet mig indsigt i kommerciel og juridisk risikovurdering af projekter og værdien af at skabe gennemsigtighed i komplekse økonomiske sammenhænge på tværs af afdelinger. Jeg har en solid erfaring i at igangsætte aktiviteter og efterfølgende sikre eksekvering af trufne beslutninger. Adskillige gange er det lykkedes mig at få vendt underskud til overskud – i millionklassen!

Jeg har erfaring fra BtB produktionsvirksomheder med stor kapitalbinding og stor indsigt i produktionstekniske problemstillinger og produktionsprocesser. Sammenholdt med udfordringerne med konkurrencen fra lavtlønsområder, betyder det, at jeg konstant har fokus på, om det er nødvendigt at igangsætte tiltag på operativ, taktisk og strategisk niveau for at øge lønsomheden og reducere kapitalbindingen.

På økonomisiden tæller min erfaring bl.a.:

 

 • Udvikle medarbejdere i økonomi til at blive mere involveret i forretningen

 • Udvikle samarbejdet mellem gruppeselskabers økonomiafdelinger

 • Udarbejde kravspecifikation til nyt ERP system, så der kommer mere styringsinformation

 • Skabe mere transparens i økonomiske sammenhænge i produktionsvirksomheder

 • Risk management

 • Kriseledelse

 • Forhandlinger med långivere om lån

 • Koncern- og datterselskabsregnskaber

 • Likviditetsstyring

 • Internationalt udbud af forsikringer

 • Intern kontrol og revision

 • Implementering af centralt ERP-system

 • National og international skat

 • Effektivisere forretningsgange og projektstyring

 • Ensrette administrative processer i alle koncernselskaber

 • Optimere kapitalbinding

bottom of page