top of page
180913-fp-2.jpg

Dantrafo Group

 

Dantrafo Group havde til og med 2009 i en årrække haft et årligt underskud på over mDKK 10 om året. Selskabet var sat til salg.

 

En potentiel køber henvendte sig for at få assistance til at udarbejde forretningsplan samt deltage i forhandlingerne om et køb af virksomheden.  

 

Handlen faldt på plads i november 2009.

 

Jeg har siden arbejdet på deltid for Dantrafo.

 

Opgave:

At bistå den nye ejer i forhandlinger om køb af Dantrafo Group og efterfølgende gennemføre en restrukturering. Bistand med forhandlinger med långivere, delvist med udgangspunkt i mit eksisterende netværk i den finansielle sektor. Refinansiering af virksomheden i.f.m. FiH´s nedlukning.  

 

Resultater:

 • Deltage i forhandlingerne ved købet af selskabet

 • Deltage i forhandlinger med finansielle långivere, så handlen kunne finansieres

 • Udarbejdelse af en plan for restrukturering af aktiviteterne i Danmark samt udarbejde oplæg til forhandlinger med långivere om at rejse den nødvendige finansiering

 • Undersøge muligheder for at effektivisere administrationen i datterselskabet i Kina, der har medført at det ene af to bogholderisystemer er blevet nedlagt

 • Et øget samarbejde mellem gruppens økonomiafdelinger har reduceret behovet for ressourcer

 • Øget viden om indre sammenhæng mellem mellem for- og efterkalkuleret tidsforbrug i produktion

 • Ansøge om og få et lån hos IFU til at finansiere en udvikling af datterselskabet i Kina

 • Implementering af et nyt månedsrapporteringssystem

 • Implementeret ét fælles forsikringsprogram for alle gruppeselskaber

 • Daglig ledelse af datterselskabet Transformator-Teknik i Åmål. Organisationsudvikling. MBL forhandlinger om lønreguleringer, ny flekstidsaftale, håndtering af ”turordningen”

 • Tilskud fra VÆKSTmidt Accelerator. Se yderligere oplysninger her

 • Forhandlinger om en førtidsindfrielse af earn out og ansvarlig lånekapital

 • Refinansiering af gruppens strategiske långiver

 • Udarbejder oplæg til og deltager i samtlige bestyrelsesmøder i koncernen.

Den gennemførte turnaround har øget selskabets indtjening betydeligt.

Dantrafo Group producerer transformere og andre induktive komponenter.

 

Dantrafo Group  har produktion i Danmark, Sverige og Kina. Gruppen har  udbygget og optimeret de synergier, der ligger i have fabrikker, know-how og forskning i de nordiske lande og samtidig have en fabrik i Kina.

 

Det sikrer volumen produktion på de samme maskiner og med de samme processer, således at der gnidningsfrit kan suppleres eller overflyttes produktion i mellem fabrikkerne til optimal kost og flow uden der er risiko for den leverede kvalitet.

 

Der var 148 medarbejdere ved udgangen af 2017.

 

www.dantrafo.dk

bottom of page